top of page
FAQ.png

Veelgestelde Vragen

 • Waarvoor worden persoonlijke gegevens gebruikt?
  Privacy Verklaring Stichting Harmony Tang Soo Do | Privacy verklaring | 2023 1. Inleiding Dit is de Privacy verklaring van Stichting Harmony Tang Soo Do, gevestigd in Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 89285891. Deze Privacy verklaring maakt onderdeel uit van het reglement, maar wordt door de Betrokkene expliciet geaccordeerd. Onder Betrokkene wordt verstaan: de student of -ingeval een student minderjarig is- zijn wettelijk vertegenwoordiger. Door akkoord te geven op deze Privacy verklaring geeft Betrokkene toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens door de stichting en derden zoals beschreven in deze Privacy verklaring. 2. Persoonsgegevens Betrokkene Deze alinea ziet op de verwerking van persoonsgegevens van de Betrokkene. Bij inschrijving als student van de stichting worden de gegevens van de Betrokkene opgevraagd. Het gaat om de volgende gegevens: Voornaam + Achternaam; Adres, postcode, woonplaats; Telefoonnummer; E-mail adres; IBAN-nummer Geboortedatum 3. Verwerking Persoonsgegevens De gegevens van Betrokkene worden gebruikt ten behoeve van de inschrijving, incasso en informatievoorziening/ communicatie met de studenten vanuit de stichting. De door Betrokkene verstrekte gegevens -met uitzondering van incasso gegevens- worden gedeeld met de NTSDA (Nederlandse Tang Soo Do Associatie) en met de WTSDA (World Tang Soo Do Association) teneinde studenten te kunnen voorzien van internationale gup en dan-graad certificaten alsmede voor deelname aan (inter)nationale toernooien, examens en overige evenementen. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is de Voorzitter van het Bestuur. Ten tijde van het opstellen van deze verklaring mevrouw K.V. Silianova, te bereiken per mail info@harmony-tang-soo-do.com. De gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor alle studenten van het bestuur. Daarnaast heeft elke dojanghouder toegang tot de gegevens van de bij hem geregistreerde studenten teneinde een student te kunnen voordragen en uitnodigen voor de gup examens. Daarnaast onderhoudt elke dojanghouder per mail of telefoon contact met zijn studenten over bijvoorbeeld de aanwezigheid bij lessen. 4. Bewaartermijn en verwijderen De gegevens van Betrokkene worden bewaard zolang als de Betrokkene is ingeschreven als student van de stichting of voor de termijn die daarvoor wettelijk door de belastingdienst wordt gesteld. Na deze termijn worden de gegevens verwijderd. Indien gewenst kan de Betrokkene daarvan een bevestiging ontvangen. 5. Inzage en wijziging De Betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens. De persoonsgegevens die hij zelf heeft verstrekt kan hij opvragen bij de FG (zie onder Verwerking, punt 3). De Betrokkene kan zijn persoonsgegevens corrigeren of wijzigen. Dit kan door het sturen van een e-mail naar de FG onder vermelding van ‘wijziging persoonsgegevens’. De FG draagt zo snel mogelijk na ontvangst zorg voor de aangegeven wijziging en stuurt daarvan een bevestiging aan de Betrokkene. 6. Social Media | Gebruik foto’s en video's De stichting maakt gebruik van zowel een website als een openbare Facebook en Instagram pagina's. Voor het verwezenlijken van onder andere promotionele activiteiten van de stichting, studentenwerving, als ook delen van reguliere of bijzondere stichtingsactiviteiten kunnen tijdens lessen, examens of andere events, foto’s en video's worden gemaakt. Door accordering van deze Privacy verklaring geeft Betrokkene toestemming voor het gebruik van zijn foto’s en video's op voornoemde sociale media. Indien Betrokkene geen toestemming geeft voor het gebruik als hiervoor omschreven, kan hij dat aangeven door het sturen van een e-mail aan de FG onder vermelding van ‘geen toestemming foto’s of video's op social media’. Studenten van 16 jaar en ouder dienen deze toestemming zelf en persoonlijk te geven. 7. De Website | harmony-tang-soo-do.com De website maakt gebruik van sessie cookies die volledig anoniem zijn, geen prive data kan hieruit uitgelezen worden. Voor meer informatie over cookies lees: Uitleg over cookies bij het gebruik van het contact of inschrijf formulier worden de ingevulde gegevens inclusief het IP adres opgeslagen en verzonden als email naar het bestuur. De gegevens worden bewaard met inachtneming van de bovenstaande punten 1 – 6. De bezoekersteller telt de unieke IP adressen maar slaat deze niet op. Alleen bij frauduleus gedrag op de website kan het IP adres worden opgeslagen voor het permanent bannen van dit IP adres. Geen andere persoonsgegevens worden hierbij opgeslagen. Tot slot Mogelijk dat deze Privacy verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Betrokkene wordt daarom geadviseerd altijd de website te bezoeken voor de laatste versie van de Privacy verklaring. Voor alle vragen en/of opmerkingen over deze Privacy verklaring kan Betrokkene terecht van de Functionaris Gegevensbescherming.
 • Wat zijn de kosten?
  Harmony Tang Soo Do kent een starterspakket voor iedere nieuwe leerling. In dit pakket zitten alle eerste benodigdheden en kosten tegen het gereduceerde tarief van €85 p.p.: de eenmalige inschrijvingskosten (zowel bij de Nederlandse Tang Soo Do bond als bij de Wereldbond), de eerste volle maand contributie een Tang Soo Do pak (een Do bohk) alle voorgeschreven emblemen een studenten handboekje met alle basiskennis en terminologie aangaande Tang Soo Do. Daarna zullen wij automatisch elke 28e van de maand de contributie incasseren. De jaarlijkse contributie is verdeeld over 12 maanden. De maandelijkse kosten bedragen €22.50 p.p. Andere kosten: Examen kosten €25-30 p.p. Om examen te doen heb je een uitnodiging van je instructeur nodig. Trainingsspullen: Voor een (nieuwe) pak, emblemen, beschermers of andere spullen, neem je contact met je instructeur. De kosten zitten tussen de €25-100 afhalnkelijk van wat je nodig hebt. Wedstrijd kosten (optioneel): De kosten voor wedstrijden kunnen per school, land en niveau verschillen. Meer informatie wordt gedeeld wanneer wedstrijden ook bekend zijn.
 • Wat zijn de algemene regels binnen de school?
  Arriveer 5 minuten voor je les. Arriveer en vertrek zo veel mogelijk in je pak (Do Bohk). Neem altijd voldoende water mee. Vergeet deze niet na je les of examen in de zaal. Je pak moet altijd schoon en gestreken zijn. De hand- en teennagels moeten altijd schoon en geknipt zijn. Als je ziek bent of je niet naar de les kan komen, neem contact op met de hoofdinstructeur. Jouw familie en vrienden zijn altijd welkom om één of meerdere lessen te komen kijken. Er zijn voldoende zit plaatsen.
 • Hoe kom ik bij de zaal?
  Het hoofdentree is dicht. Wat nu? Rechts van het hoofdentree van huisnummer 177 vindt u onze zaal als u door het hek en de tuin loopt (zie foto). Dan neemt u de trap naar beneden (zie foto). Moeite met traplopen door een beperking? Kom dan via de deur aan de linkerkant. Wij helpen u graag met de stoellift.
 • Hoe kan ik naar de locatie komen?
  De locatie is bereikbaar met de auto, OV en fiets. Met de auto: Parkeerplaatsen zijn beschikbaar op de Badhuisstraat. Let op: U moet voor parking betalen! Met de fiets: U kunt uw fiets binnen ons terrain zetten tijdens de les. Rechts van het hoofdentree van huisnummer 177, door het hek lopen. Met OV: Tram 1 stopt op de Duinstraat. We zijn op 3 minuten loopafstand. Tram 1 en bus 22 stoppen op de Keizerstraat. We zijn op 4 minuten loopafstand.
bottom of page